WIE ZIJN WIJ

Kon. Harmonie Aurora

De Koninklijke Harmonie Aurora bestaat al sinds 1864 als muziekgezelschap binnen het Bornse kerkdorp Grevenbicht-Papenhoven en is daarmee de oudste muziekvereniging in de gemeente Sittard Geleen. De harmonie bestaat uit ongeveer 340 leden, waarvan 65 jeugdleden in opleiding en voorziet in een breed scala aan activiteiten.

De doelstelling van onze harmonie is om met eigen muzikanten en middelen blaasmuziek te ontwikkelen en van daaruit te bevorderen. Dit wordt op een zo hoog mogelijk niveau tot uitdrukking gebracht, waarbij een prettige sfeer en een vriendschappelijke verstandhouding een pre is. Daarbij wordt het motto ”de Aurora familie” hoog in het vaandel gehouden. Koninklijke Harmonie Aurora is een gemiddeld superieur korps en wil dat blijven. Dat wil zeggen dat onze harmonie haar beleid afstemt en nastreeft op het handhaven van haar goede positie binnen de huidige 1ste divisie.

Daarbij streeft de harmonie naar het leveren van een stabiele kwaliteit, welke mede tot uitdrukking dient te komen bij alle muzikale optredens van het korps binnen en buiten de dorpsgemeenschap. Koninklijke Harmonie Aurora verwacht dat alle leden, waar mogelijk, bij alle activiteiten maar zeker bij alle optredens aanwezig zijn. De kwaliteit van de verenigingspersoon gaat en staat gelijkwaardig aan die van muzikant, waarbij het streven erop gericht is de kwaliteit van het korps steeds te verbeteren. Omdat Koninklijke Harmonie Aurora ervoor kiest veel op eigen kracht te willen realiseren, worden er hoge eisen gesteld aan het opleidingstraject.

Het bestuur van de Koninklijke Harmonie Aurora wordt in 2018 voorgezeten door Frank Dirks. Het secretariaat wordt geleid door Email: secretaris@khaurora.nl Gerty Steenland telefoon: 046 485 7961

Koninklijke Harmonie Aurora heeft een aantal muziekgroepen die hieronder worden voorgesteld:

HARMONIEKORPS
Het harmoniekorps bestaat uit ongeveer 75 leden en staat onder leiding van dirigent Christiaan Janssen. Tamboer maitre is Fre Hermans. In het harmoniekorps stromen muzikanten in die over het algemeen een opleidingsniveau hebben op basis van HaFa B en natuurlijk op basis van hun leeftijd. Het harmoniekorps repeteert wekelijks op vrijdagavond tussen 20.00 en 22.30 uur in ons verenigingslokaal café-zaal Aurora te Grevenbicht.

DRUMBAND
De drumband bestaat uit 12 leden en heeft daarnaast nog een aantal slagwerkers binnen de opleiding. Verder bestaat de drumband uit een aantal vlaggen en/of drapeaudragers. Drumband instructeur is Chris Luijten. De drumband repeteert wekelijks op maandagavond tussen 18.45 en 20.00 uur in ons verenigingslokaal café-zaal Aurora te Grevenbicht. Website Drumband Koninklijke Harmonie Grevenbicht - Papenhoven Drumband Aurora

JEUGDHARMONIE
Koninklijke Harmonie Aurora kent een omvangrijke jeugdharmonie welke in 2018 bestaat uit een groot aantal jeugdige muzikanten. Dit zijn leerlingen die over een gedegen basisopleiding beschikken op het niveau van minimaal HaFa A en die tezamen spelen met jongere muzikanten die ook deel uitmaken van ons harmoniekorps of drumband. Zolang deze jongeren in opleiding zijn, zullen zij deel uitmaken van deze jeugdharmonie. De jeugdharmonie verzorgt jaarlijks een aantal interne dan wel externe optredens en staat onder leiding van haar dirigent Dennis Lebens. Contactpersonen jeugdleden bij de jeugdharmonie zijn Miriam Ruber. De jeugdharmonie repeteert wekelijks op zondagmorgen tussen 10.30 en 12.00 uur in ons verenigingslokaal café-zaal Aurora te Grevenbicht.

JEUGDDRUMBAND
Zo heeft Koninklijke Harmonie Aurora ook een jeugddrumband die de jeugdige slagwerkers in opleiding leert samenspelen. De groep staat onder leiding staat van Rob Bergers. Contactpersoon bij de jeugddrumband is Chantal Kamstra. De jeugddrumband repeteert wekelijks op vrijdagavond tussen 19.15 en 20.00 uur in ons verenigingslokaal café-zaal Aurora te Grevenbicht.

BASISOPLEIDING
De basisopleiding van Koninklijke Harmonie Aurora zorgt voor het werven van nieuwe jeugdleden, het leren van de basisbeginselen van de muziek aan de jeugdleden en het opleiden van jeugdleden voorbereidend aan de muziekschool. De basisopleiding van de twee jeugdgroepen en de jongere speelgroep, die al start vanaf groep 3, staat onder leiding van muziekdocente Marisse Damen-Jetten en vindt plaats wekelijks op vrijdagavond tussen 18.30 uur en 20.00 uur in ons verenigingslokaal café-zaal Aurora te Grevenbicht.

DAAG & NACH
Daag & Nach is een zelfstandige vereniging, als een onderdeel van de Koninklijke Harmonie Aurora , die met name de Beegter Vastelaovend ondersteunt. De Blaaskapel kent daarmee een aantal optredens welke worden meegenomen in de totale jaarplanning van Koninklijke Harmonie Aurora. Daag & Nach selecteert op eigen initiatief haar muzikanten, die bij voorkeur lid zijn van Koninklijke Harmonie Aurora.

GELEDINGEN
Naast de hierboven genoemde muziekgroepen heeft Koninklijke Harmonie Aurora een aantal geledingen die de vereniging in zijn activiteiten ondersteund; te noemen zijn de Opleiding onder leiding:, SoZa (Sociale Zaken) onder leiding van Rik van Didden, Ondersteuning onder leiding van Arjo Willems en Damescomité onder leiding van Marie Christine Hurxkens