NIEUWS

INDRUKWEKKENDE CONCERT BREEFKAART OET BEEG

Het was zingende postbode Martin Hurkens die afgelopen zaterdag het publiek van het concert Breefkaart oet Beeg trakteerde op mooie anekdotes en verrassende muzikale pareltjes. Samen met de Koninklijke Harmonie Aurora uit Grevenbicht en de solisten Jenske Wijshoff (sopraan), Louis Savelkoul (zang),Camiel Lemmens (hoorn) en Dennis Lebens (klarinet). Zij zorgden voor een onvergetelijk concert in de sfeervolle kerk van Obbicht. Tijdens het concert werden de toeschouwers aan de hand van de briefkaarten van postbode Martin muzikaal meegevoerd op een reis langs de Maas, de Kingbeek en Beegse kruisen en kapellen. Met muziek werd een bloederige overval van de Bokkenrijdersbende tot leven gebracht. Maar ook de Pinksterprocessie en de andere Beegse feestelijke momenten kregen volop aandacht. Dat allemaal op muziek van componisten als Oscar Navarro, Johan A. De Mey, Bedrich Smetana, Paul Dukas en John Williams. Dirigent Christaan Janssen reageerde na afloop enthousiast over de prestatie van de muzikanten en solisten. Hij sprak over een succesvol optreden. Ook vanuit het publiek kwamen alleen maar lovende woorden voor Breefkaart oet Beeg.

Nieuwe instructeur voor drumband Aurora

De drumband van de Koninklijke Harmonie Aurora krijgt een nieuwe instructeur. Chris Luijten zal de dirigeerstok op zaterdagavond 24 november officieel overnemen van Maurice Thijssen. Dat gebeurt tijdens een Drumbandconcert dat om 20.45 uur begint in zaal Aurora in Grevenbicht. Maurice Thijssen heeft drumband Aurora geleid van 2006 tot en met het concoursoptreden op 26 november 2017. Onder zijn leiderschap hebben de slagwerkers aan drie LBT concoursen deelgenomen en diverse muzikale projecten uitgevoerd. Tijdens het concert zullen werken uitgevoerd worden uit de periode dat Maurice Thijssen de drumband geleid heeft. Hij zal het concert afsluiten met Passio Laurentio, het meesterwerk dat de drummers tijdens het bondsconcours in 2017 met groot succes hebben uitgevoerd. Na overdracht van het dirigeerstokje, zal de nieuwe instructeur Chris Luijten het concert voortzetten met muziekwerken uit het repertoire van 2018.Ook de drummers van onze jeugddrumband zullen ook aan het concert deelnemen.

Aurora brengt muzikale groet uit Beeg

Op 8 december voert de Koninklijke Harmonie Aurora uit Grevenbicht een themaconcert uit waarbij Beeg en Papenhoven centraal staan. Met de muziekwerken leidt Aurora de bezoekers die avond langs dierbare plekken in het dorp. Het concert draagt als titel Breefkaart oet Beeg. Het is een muzikale groet vanuit het Maasdorp die geschreven wordt met muziek. Bezoekers van het concert worden onder meer meegevoerd langs de Maas en beleven de Pinksterprocessie. Ze worden meegezogen naar de stilste plek van het dorp, maar zijn ook toehoorder van een uitbundig drinklied en beleven het intense geluk van de terugkeer in eigen dorp na een lange reis. Het gevoel van de Breefkaart oet Beeg wordt muzikaal geschreven met bekende melodieën die door de lokale inkleuring een andere beleving zullen bieden. Dirigent Christiaan Janssen is inmiddels druk aan het repeteren met de muzikanten voor de uitvoering die zal plaatsvinden in de kerk van Obbicht. Binnenkort wordt bekendgemaakt welke gastmuzikanten op 8 december meekomen optreden met Aurora.

Pleinfeest Harmonie Aurora

Vrijdag 29 juni organiseert de Koninklijke Harmonie Aurora een buitenconcert. Dat gaat plaatsvinden op het pleintje achter zaal Aurora Achter de Kruiskapel. Tijdens de avond zullen de diverse geledingen van de harmonie optreden. Om 19 uur worden allereerst diploma’s uitgereikt aan de starters in de jeugdharmonie. Vanaf 19.15 is het eerste optreden van de jeugdharmonie onder leiding van Dennis Lebens. Vervolgens nemen de slagwerkers het podium over: vanaf 19.45 uur kunt luisteren naar de jeugddrumband onder leiding van Rob Bergers en aansluitend treedt de drumband onder leiding van Chris Luijten op. Tot slot zal vanaf 20.15 uur het Harmonie-orkest een zomeravondconcert verzorgen. De muzikanten van Aurora sluiten hiermee het muzikale seizoen af. Dat betekent dat er na afloop nog gezellig doorgefeest gaat worden. Uiteraard is de entree voor deze muziekavond gratis.

HARMONIE AURORA IN TOP 5 RABOBANK CLUBKASCAMPAGNE

Deze week bereikte het bestuur van de Koninklijke Harmonie Aurora het verheugende bericht dat de vereniging hoog geëindigd is in de clubkascampagne van de Rabobank. Aurora scoort een plek in de top 5 van verenigingen die in de Westelijke Mijnstreek hebben deelgenomen aan de campagne. Vanwege die hoge score besloot de Rabobank de prijs persoonlijk te overhandigen. Voor de deur van clublokaal Eetcafé Aurora reikte een vertegenwoordiging van de Rabobank Westelijke Mijnstreek dinsdag de prijs uit. Penningmeester Jeroen Meuffels mocht de cheque ter waarde van € 1.425,27 in ontvangst nemen. Kapel Daag & Nacht mocht een bedrag van € 529,05 in ontvangst nemen. De besturen van Aurora en Daag en Nach bedanken alle sympathisanten voor hun stemmen in de Clubkascampgne. Ook de muzikanten zijn er erg blij mee.

Rabobank clubkas campagne

Rabobank clubkas campagne, Harmonie Aurora doet ook mee. Rabobank Westelijke Mijnstreek steunt het verenigingsleven onder andere met de Rabobank Clubkas Campagne. In april gaat deze campagne voor de zesde keer van start. Tijdens de campagne mogen leden van Rabobank Westelijke Mijnstreek hun stem uitbrengen op de vereniging(en)/stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Ook onze vereniging/stichting doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. Mogen wij rekenen op uw stem en steun? Iedere stem is geld waard. Want voor iedere uitgebrachte stem ontvangt onze club van de Rabobank een bijdrage voor onze clubkas. Met de Rabobank Clubkas Campagne laat de Rabobank haar betrokkenheid zien bij het verenigingsleven in onze gemeenschap. Dat is het idee. Van 8 tot en met 23 Mei mogen leden hun stem uitbrengen op hun favoriete vereniging(en)/stichting(en).

LEDEN IN DE SCHIJNWERPER TIJDENS DE JAARVERGADERING KONINKLIJKE HARMONIE AURORA.

LEDEN IN DE SCHIJNWERPER TIJDENS DE JAARVERGADERING KONINKLIJKE HARMONIE AURORA. Tijdens de druk bezochte jaarvergadering van Koninklijke Harmonie Aurora op zaterdag 7 april jl. werden de hoogtepunten van 2017 nog eens herdacht. Te denken was aan het enorme resultaat van het drumbandconcours met 93,67 punten, eerste prijs en lof der jury, de installatie van onze Beschermvrouw Jolanda Savelkoul, de tambour-maitre wissel, de wisseling van dirigent en instructeur en de vele successen tijdens de diverse muzikale optredens. Tijdens de vergadering werd natuurlijk ook ruim aandacht geschonken aan de huldiging van onze 10-jarige jubilarissen: Mo Savelkoul, Debbie Levels en Marie-Christine Hurxkens. LID VAN VERDIENSTE Speciaal tijdens de jaarvergadering is een uitreiking van de titel ‘Lid van Verdienste’, die dit jaar werd toebedeeld aan Stella Savelkoul voor haar jarenlange support en tal van verdiensten voor de diverse muziekgroepen van Koninklijke Harmonie Aurora. De Louis Savelkoulprijs, voor de hoogste score tijdens een solistenconcours, werd dit jaar gewonnen door Maartje Peltzer. NIEUWE BESTUURSLEDEN Tenslotte was er de installatie van een viertal nieuwe bestuursleden: Chantal Kamstra, Rik van Didden, Rob Bergers en Fre Hermans. Aftredende bestuursleden waren oud-penningmeester Andre Vola (24 jaar), vice-voorzitter Jan Donners (13 jaar) en voorzitter Frank Dirks (12 jaar), die samen met hun partners een staande ovatie mochten ontvangen voor hun bewezen werk. Zoals gebruikelijk werd aansluitend aan de vergadering met een lekker drankje erbij nog lang nagepraat over de leuke gebeurtenissen in het afgelopen jubileumjaar.

Nonnevottenactie Koninklijke Harmonie Aurora

Op maandag 5, dinsdag 6 en woensdag 7 februari worden de nonnevotten weer deur aan deur aangeboden in de kernen Grevenbicht, Papenhoven en Schipperskerk. Zoals verwacht mag worden,zullen de nonnevotten weer van ongekende kwaliteit zijn, mede dankzij de bereidwillige medewerking van Hub en Wilma de Jong van de Echte Bakker Christiaan in Grevenbicht. Volgens een oude traditie geldt een speciaal aanbod, wanneer men 10 stuks afneemt, dan krijgt men het 11e exemplaar gratis. Prijs per nonnevot 1,30 euro. Verder wil het Damescomité de inwoners meegeven dat het invriezen van nonnevotten totaal geen afbreuk doet aan de smaakkwaliteit. Dus ook met carnaval nagenieten van deze lekkernij behoort tot de mogelijkheden! Bestellingen kunt u vooraf doorgeven bij:Marie-Christine Hurxkens (046-4858597/06-44055430) of Miriam Willen (046-4857854/06-41569296).Of via de mail: p.willen@home.nl Mocht u onze verkopers gemist hebben, dan kunt u tijdens de verkoopavonden tot 21.00 uur de nonnevotten kopen bij Jacqueline Wijshoff, Houtstraat 24 te Grevenbicht. Het Damescomité van de Koninklijke Harmonie Aurora hoopt ook dit jaar weer op uw steun te mogen rekenen en wenst daarnaast iedereen een geweldige carnaval toe.

Achtendertigste en laatste Gabriëlbal staat in de steigers

Het eerste Gabriëlbal werd gehouden op vrijdag 27 februari 1981 in café Het Trefpunt van Lies en Sjaak Savelkoul-op den Camp. Iedereen kwam als engel verkleed. In het volgepropte café werd je de hele avond om de oren gemept met bovenmaatse vleugels waarmee de engelen waren neergestreken om het nieuw gevormde Gabriëlfonds te ondersteunen. Beeg heeft het geweten. Achtendertig jaar later kan het fonds terugzien op een zegenrijke periode. Non-stop muziek Wellicht dat de engelen nog eens willen terugkeren op het achtendertigste en laatste bal dat onder de titel "Aan alles kump 'n ènj" op vrijdagavond 9 februari in Zaal Aurora wordt gehouden. Nu om het afscheid te vieren. Met optredens van de zate harmonieën De Roepoepers en Nuchter Vertroch haalt het Gabriëlfonds twee gelouterde Limburgse kampioenen in huis. De Roepoepers voor de 37e keer in successie. Zij stonden al in 1982 op het podium in Het Trefpunt. Met hun instrumenten tegen het plafond en een krioelende massa aan hun schenen. Zij worden vergezeld van de al even talentrijke DJ PoelZZini. Stimmung verzekerd. Non-stop vanaf 20.30 uur. Zonder pauze. Saamhorigheid Conform de doelstellingen van het fonds zullen de werkzaamheden van de avond gedragen worden door de vele verenigingen die evenzeer de saamhorigheid van de dorpsgemeenschap tot hun taak rekenen. Tegen twaalven wordt de podiumpolonaise gehouden, waarbij het Prinsenpaar Eric II en Prinses Birgit de "Bès Verklèdje" zal uitzoeken. Verder alles als vertrouwd. En voor de laatste keer: vrij entree en voor het goede doel.

Oproop aan alle verkes!

Op zaoterdig 10 fibberwarie zal de jaorelange tradisie van ’t bal van Daag & Nach ouch dit jaor weer ein vervolg kriege. Vanaaf hawf 9 heite weer uch welkom in ózze “verkesstal”. Ram in de stijl van ’t thema van dit jaor: “Verkesbal”. Ein thema dat de meiste óngetwiefeld zal aanspraeke. Gaer wille weer uch oetnuedige óm same mit ós è nkele orrizjinele boerespelle te spele en deze aovend te v äörzeen van ein fiëstelik tintje. Naeve natuurlik de tradisjonele optraejes van ós zelf zölle d’r ouch angere verrassende artieste hun opwachting make. De muzikale ómliesting is wujer in hanj van DJ Ludo.

Koninklijke Harmonie Aurora feliciteert de hoogwaardigheidsbekleders van het Zawpenseriek

Het bestuur en de leden van de Koninklijke Harmonie Aurora stonden trots te glunderen tijdens de uitroeping van de prinselijk hoogheden van de Zawpense. De verrassing was groot toen tubaspeler Eric Salden verscheen als prins Eric II. Samen met zijn prinses Birgit gaat hij de komende carnavalsdagen regeren over het Zawpenserijk. Daarbij bleef het niet voor Aurora. Er bleken nog meer leden uitverkoren voor het vervullen van een hoogwaardige taak met de vastelaovend: jeugdprinses Evy zit in de opleiding en oud-bestuurslid Ton Brouns werd vanwege zijn verdiensten voor de gemeenschap benoemd tot ere-Zawpens. Bestuur en leden van Aurora wenst alle hoogwaardigheidsbekleders een mooie tijd toe.

Nieuwe dirigent op de bok bij Koninklijke Harmonie Aurora uit Grevenbicht

Nieuwe dirigent op de bok bij Koninklijke Harmonie Aurora uit Grevenbicht
Per januari 2018 is Christiaan Janssen uit Welten (Heerlen) benoemd tot nieuwe dirigent van de Koninklijke Harmonie Aurora uit Grevenbicht. Christiaan is de opvolger van Karin Janssen die vorig jaar bij Aurora een succesvolle periode afsloot. Samen met de muzikanten van de Beegse "aw hermenie" gaat Christiaan Janssen de uitdaging aan om muzikaal te presteren in een snel veranderende HaFaBra muziekwereld. Christiaan Janssen (1974) begon zijn opleiding trompet en orgel aan de Muziekacademie van ‘s Gravenvoeren (B). Vervolgens studeerde hij achtereenvolgens HaFaBra-directie bij Pierre Kuijpers, orgel bij Dorthy de Rooij en orkestdirectie bij Jan Stulen aan het conservatorium van Maastricht. Beide directie-studies heeft Christiaan cum laude afgesloten. Vanaf 2011 neemt Christiaan deel aan de LBM Cursus ‘De Maestro’ onder leiding van Jan Cober. Al meer dan twintig jaar is hij actief als dirigent bij een tiental orkesten. Op dit moment is Christiaan de dirigent van een symfonieorkest en twee harmonieorkesten. Daarnaast knutselde hij reeds op jonge leeftijd creatief met klanken. Al vanaf zijn negende jaar is hij daarmee bezig en in de loop der jaren ontwikkelde hij zich als een autodidact componist. Als zodanig heeft hij al meer dan 100 composities voor harmonie- en fanfareorkesten op zijn naam staan. Zijn composities zijn romantisch van aard en hebben vaak maar enkele motiefjes waaruit de hele compositie zich ontwikkeld. Daarbij speelt contrapunt en de heldere instrumentatie een zeer belangrijke rol. Zijn composities staan, net als alle andere componisten, onder invloed van grootheden uit het verleden. In het geval van Christiaan Janssen zijn dat Johann Sebastian Bach, Anton Bruckner en Richard Strauss. In 2014 werd hij met ‘Jubel Mars’ winnaar van de compositiewedstrijd uitgeschreven door de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen ter gelegenheid van haar 75-jarig jubileum. Christiaan richt zijn pijlen op het spelen van vernieuwende en verrassende muziek, op een hoog niveau. Dat moet van hem gepaard gaan met het beleven van zo veel mogelijk plezier in het musiceren. Zijn nieuwe vereniging -de Koninklijke Harmonie Aurora- speelt in de 1e divisie en haar laatst behaalde concoursresultaat (2016) was een eerste prijs met lof met 90 punten.

Dankwoord Koninklijke Harmonie Aurora

Dankwoord Koninklijke Harmonie Aurora
Het bestuur van Koninklijke Harmonie Aurora bedankt iedereen zeer hartelijk, voor de steun die onze vereniging in 2017 in velerlei opzichten mocht ontvangen. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de leden die in onze harmonie telkens weer intensief in de weer zijn om de vereniging muzikaal, bestuurlijk en in ondersteunende zin draaiende te houden. Daarbij wordt zeker ook gedacht aan de talrijke vrijwilligers die niet kunnen worden gemist bij allerlei activiteiten. Een apart woord van dank gaat in dit verband uit naar de diverse Commissies en het Damescomité die veel werk hebben verzet bij hun geslaagde acties. We bedanken onze dirigenten / instructeurs Karin Janssen, Maurice Thijssen, Dennis Lebens, Rob Bergers en Marisse Damen, die het harmoniekorps, de drumband, jeugdharmonie, jeugddrumband en basisopleidingsgroep dit muziekjaar op uitstekende wijze hebben geleid. Dank ook aan onze beschermvrouw, ons erebestuur, ereleden, vrienden van Aurora en de vele sympathisanten voor hun onvoorwaardelijke steun aan de activiteiten van onze vereniging, in het bijzonder onze sponsoren. Het bestuur wenst dirigenten en muzikanten in alle opzichten een voortreffelijk muziekjaar 2018 toe, waarin weer fraaie muziekprojecten en activiteiten in het verschiet liggen. Tenslotte wensen we iedereen Prettige Feestdagen en een alleszins Voorspoedig en Gelukkig 2018 toe. Bestuur, Leden en Damescomité van KONINKLIJKE HARMONIE AURORA 1864

Drumband AURORA schrijft geschiedenis

De drumband van de Koninklijke Harmonie Aurora uit Grevenbicht is Limburgs kampioen geworden in de derde divisie. De slagwerkers van Aurora traden zondag 26 november op de propvolle zaal van het cultureel centrum Don Bosco te Heel. Het voortreffelijke concert werd hoog gewaardeerd door de jury van het concours van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT). De drumband van Aurora ontving 93,67 punten, het meest succesvolle optreden van het concours die dag. Daarom zijn de slagwerkers nu Limburgs Kampioen en promoveren ze naar de tweede divisie. Zelfs de Koninklijke van Thorn (90 punten) werden ruimschoots verslagen door de Koninklijke van Beeg. Gedeputeerde Ger Koopmans kon zijn vreugde niet in het bedwang houden en ging letterlijk voor de muzikanten van Aurora op de grond tijdens een spontane fotosessie na afloop van de prijsuitreiking.

Burgemeester huldigt Nederlands kampioen Camiel Lemmens

Afgelopen vrijdag werd Camiel Lemmens compleet verrast toen een delegatie van het gemeentebestuur binnentrad in zaal Aurora. Burgemeester Sjraar Cox en wethouder Pieter Meekels waren speciaal naar de repetitie van de Koninklijke Harmonie Aurora gekomen om Camiel te feliciteren met het Nederlands Kampioenschap blazers dat hij onlangs behaalde in Utrecht. Hoornist Camiel ontving naast de gelukswensen een cadeau van de gemeente Sittard-Geleen. Hij werd door burgemeester Cox tevens uitgenodigd om op te treden tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op 3 januari. Camiel Lemmens wist het Nederlands Kampioenschap voor blazers te behalen met een optreden dat hem 93 punten met lof van de jury in de 1e divisie opleverde. Vanwege deze formidabele score mag hij gaan soleren bij de Marinierskapel.

Podium Concours Drumband Kon Harmonie Aurora 26 november 14:30 Den Bosco Heel

Podium concours zondag 26 november 2017 : Locatie MFC Don Bosco Heel. Organisatie: District Weert m.m.v. Drumband-Schutterij Sint Paulus Roggel Jury: Rob Janssen - Henk Mennens - Jos Schroevers De drumband van de Koninklijke Harmonie Aurora zal om 14:30 optreden.

3e divisie Sectie slagwerk
Aantal leden 15
Muzikaal leider Maurice Thijssen
Programma:
1 Passio Laurentio Etienne Houben
2 Dillemma Gian Prince
3 Soleil Levant Etienne Houben

Camiel Lemmens Nederlands Kampioen

Camiel Lemmens (17) uit Grevenbicht lukte het op zaterdag 7 oktober om Nederlands Kampioen blazers te worden. Dat gebeurde op het Nederlands Kampioenschap voor Blazers, solisten en ensembles in Theater Zuilen in Utrecht. Hoornspeler Camiel is lid van de Koninklijke Harmonie Aurora Grevenbicht-Papenhoven. Met zijn optreden wist hij maar liefst 93 punten met lof van de jury te behalen in de 1e divisie. Hij werd hierbij op piano begeleid door Anki Mofers en juryleden waren Geert Jacobs en Dick Bolt. De overwinning krijgt een behoorlijke glans. Vanwege zijn uitstekende prestatie mag Camiel soleren bij de Marinierskapel. Afgelopen vrijdag werd Camiel in de bloemetjes gezet tijdens de repetitie van het harmoniekorps Koninklijke Harmonie Aurora.

Uitzonderlijk succesvolle HaFa-D examens

Uitzonderlijk succesvolle HaFa-D examens bij Koninklijke Harmonie Aurora Grevenbicht-Papenhoven Afgelopen vrijdag 22 september vond bij café-zaal Aurora een bijzondere muziekavond plaats; naast een door het harmoniekorps voorgedragen muziekprogramma was het de buurt aan onze HaFa-D kandidaten om hun muzikale kunsten te tonen voor een vakkundige examencommissie. Deze commissie bestond uit: Karin Colaris, Suzanne Welters en Jan Kitzen. Nadat het programma werd gestart met het muziekstuk ‘Puenteareas’, een pasodoble gallego, was de beurt aan Sven van de Bult; Sven startte 11 jaar geleden met de basisopleiding bij Koninklijke Harmonie Aurora. Toen hij zijn instrumentkeuze mocht doen ging zijn voorkeur al gauw uit naar saxofoon, maar startte eerst op klarinet bij leraar Ger Hubens. Al snel switchte hij naar de saxofoon onder leiding van zijn lerares Suzanne Welters. Momenteel speelt Sven nog steeds met heel veel liefde en plezier alt- en tenor saxofoon. Altsaxofoon speelt hij bij het harmoniekorps en tenorsaxofoon bij Zaate Hermenie ‘Nuchter Vertroch’ en bij de Willy Wenmaekers Band. Buiten de succesvolle jaarlijkse solistenconcoursen is Sven er trots op dat hij samen met Koninklijke Harmonie Aurora 90 punten met lof heeft mogen behalen op het Bondsconcours en met Zaate Hermenie ‘Nuchter Vertroch’ de titel Limburgs Kampioenschap Zaate Hermeniekes 2017. Het jazzy solowerk ‘Sax in the City’ dat Sven met begeleiding van het harmoniekorps o.l.v. dirigente Karin Janssen uitvoerde in het kader van het openbare D-examen, geschreven door de Belgische componist en saxofonist Alain Crepin, werd prachtig neergezet door Sven en werd door de examinatoren gewaardeerd met een uitstekende score van 7,5 punten. Na het vervolg van het muzikale programma met het muziekstuk ‘Hongaarse dansen’ was het de beurt aan Camiel Lemmens; Camiel startte eveneens in 2006 met muzieklessen bij Koninklijke Harmonie Aurora. Twee jaar later werd de instrumentkeuze door Camiel bepaald: ‘de Franse Hoorn’. Op muziekschool Artamuse werd gestart met lessen onder leiding van zijn docent Jan Kitzen. In september 2013 werd Camiel na een auditie toegelaten als hoornist bij het Jong Nederlands Blazers Ensemble in Den Haag onder leiding van Bart Schneemann en Willem van Merwijk. Dit werd vervolgd met het Jong Nederlands Blazers Ensemble Zuid van 2014 tot 2016. Naast de diverse ensembles bij het NBE speelde hij onder andere bij het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest van 2015 tot 2017 en sinds najaar 2016 speelt Camiel bij het Jeugdorkest Nederland en vanaf 2017 ook bij de Koninklijke Harmonie van Thorn. Daarnaast speelt hij in het hoornensemble van Artamuse onder leiding van zijn docent Jan Kitzen. Camiel heeft al op diverse podia mogen schitteren. Tijdens het openluchtfestival Viva Classic Live in Venlo in 2015 heeft hij mogen samen werken met diverse fantastische nationale en internationale muzikanten en heeft twee soloconcertreeksen met de Philharmonie Zuid-Nederland mogen geven eenmaal met een blaaskwintet in 2016 en een tweede maal als solist in 2017. Ook is Camiel doorgekomen tot de Nationale Halve Finale van het Prinses Christina Concours in 2016 en winnaar van de Finale Jonge Solisten 2017. Verder heeft Camiel driemaal mogen optreden in de tv-serie LEF! wat werd uitgezonden op de Limburgse regionale omroep L1. Het ‘Erste Konzert für Horn und Orchester’ dat solist Camiel Lemmens vertolkte, in het kader van zijn openbare D-examen onder begeleiding van Koninklijke Harmonie Aurora, bestaat uit drie in elkaar overlopende delen. Het opent in mineur, doch in een snel tempo. Dit wordt opgevolgd door een prachtig gedragen langzaam deel, waarna het werk eindigt met een virtuoos slotdeel. De uitvoering werd door Camiel op een geweldig wijze muzikaal voorgedragen en werd door het publiek met luid applaus gewaardeerd. De examencommissie was eveneens overtuigd en kende unaniem 10 punten toe aan Camiel’s uitvoering. De avond werd afgesloten met de fraaie mars ‘Red Alert’ en natuurlijk de felicitatiemars voor de twee succesvolle examenkandidaten. Sven en Camiel nogmaals een verdiend ‘proficiat’ met de behaalde HaFa-D resultaten namens alle muzikanten, korpscommissie en bestuur van Koninklijke Harmonie Aurora.

Derde Prijs Rabobank Clubkas Campagne 2017

Rabobank Clubkas Campagne: We vielen weer in de prijzen!! KH Aurora heeft de derde prijs in de wacht gesleept met 356 stemmen. Kapel Daag en Nach had daarbij nog eens 138 stemmen. Nogmaals bedankt voor jullie stem(men)