JEUGDOPLEIDING

JEUGDOPLEIDING

Jeugdopleiding

Muziek maken bij Aurora Speelgroep en basisopleiding Het eerste jaar maken de kinderen spelenderwijs kennis met maat en ritme. Door middel van zang, dans, spel en het bespelen van ritmisch en melodische slagwerk ervaren de kinderen het plezier van samen muziek maken. Deze Speelgroep heeft les op woensdag vanaf 16.00 u in het opleidingslokaal achter zaal Aurora en staat onder leiding van muziekpedagoge Suzanne Suen. Na de Speelgroep volgt Basisgroep 1 voor kinderen vanaf groep 4 van de basisschool (woensdag vanaf 16.30u). De kinderen gaan op ontdekkingstocht door het land van de muziek en maken kennis met de muzieksleutels, notennamen, toonduur, toonhoogte en de instrumenten van het harmonieorkest en drumband. Aan het einde van dit jaar komt de instrumentenkeuze aan bod en na de zomer starten de leerlingen met de lessen aan de muziekschool. Ze vormen dan samen Basisgroep 2. Basisgroep 2 heeft ook nog iedere woensdag vanaf 17.30u les in het opleidingslokaal achter zaal Aurora. De lessen zijn bedoeld als aanvulling op de individuele lessen van de muziekschool. Hierdoor kunnen we extra aandacht schenken aan de theorie. Op deze manier blijft ook de binding met andere leerlingen en de vereniging intact.

Het harmoniegevoel is immers de basis voor deze mooie hobby!

Vervolgens zullen de leerlingen doorstromen naar de jeugdharmonie of jeugddrumband en daarna toetreden tot het harmonieorkest of drumband.

Jeugdharmonie De jeugdharmonie bestaat uit ca. 25 jeugdige muzikanten van alle niveaus. Veel van deze jonge muzikanten maken ook deel uit van ons harmonieorkest of drumband. Zolang deze jongeren in opleiding zijn, zullen ze deel blijven uitmaken van de jeugdharmonie. Dirigent Dennis Lebens is muziekdocent en muzikant van ons harmonieorkest. Hij speelt met deze jeugdige groep muziek die aansluit bij hun interesse.

De jeugdharmonie repeteert iedere zondagochtend tussen 10.30 uur en 12.00 uur in het verenigingslokaal van de Koninklijke Harmonie Aurora en geeft regelmatig concerten. Jeugddrumband Vanuit de basisopleiding kunnen jonge slagwerkers doorstromen naar de jeugddrumband. De samenstelling van de jeugddrumband is gevarieerd en bestaat uit leden die net op les zitten, tot leden die ook al binnen de drumband zijn ingestroomd. De nadruk ligt dan dus ook vooral op het samen spelen, maar zeker ook op het samen plezier beleven aan muziek maken! Uiteraard kan het voorkomen dat de leerlingen van de jeugddrumband eveneens in de jeugdharmonie musiceren. De jeugd in opleiding blijft tot minimaal 16 jaar bij de jeugddrumband maar kunnen reeds eerder ook gaan musiceren in de ‘grote’ drumband.
De jeugddrumband staat onder leiding van Rob Bergers tevens lid van onze drumband. De jeugddrumband repeteert iedere vrijdagavond van 19:00 tot 20:00 uur in het verenigingszaal van de Koninklijke Harmonie Aurora.

Opleidingscommissie Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u terecht bij een van onze mensen uit de opleidingscommissie. De commissie bestaat uit Helmi van Nuil (voorzitter), Mirjam Ruber, Sasha van Kemmeren, Wendy Meeuwissen, en Floor de Clercq. Neem contact op door een e-mail te sturen naar Email: opleiding@khaurora.nl